Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2014

alisja
I to, co nazywaliśmy kochaniem się, znaczyło może, że stałem przed Tobą z żółtym kwiatem w ręce, Ty zaś przytrzymywałaś dwie zielone świece, a wiatr wiał nam w twarze deszcz wyrzeczeń, pożegnań i biletów metra.
— Julio Cortázar - "Gra w klasy"
alisja
Bez Ciebie dzień smakuje mniej.
alisja
czasem zdarza mi się zatęsknić za domem. a potem do niego wracam i przypominam sobie dlaczego tak bardzo chciałam się wyprowadzić.
— ah święta, święta
alisja
Boże, to takie męskie.. Chcesz ciepła w domu,  jednocześnie ognia na mieście.
— Kaen, Wdowa, Cheeba ,,Zbyt wiele"


Submitted by -Innocence-
Reposted frominspired inspired viam-jak-magia m-jak-magia

December 29 2013

alisja
Miłość to coś na co czekamy. Wyobrażamy sobie pierwszy pocałunek, nasz pierwszy sex, nasze pierwsze "kocham cię". Ale nie umiemy sobie wyobrazić naszego złamanego serca pierwszy raz. Może jest to zbyt bolesne, żeby sobie wyobrazić. Ale patrząc na to z innej strony bolesna miłość może nas naprawdę zmienić. To utrata miłości czyni nas tym kim jesteśmy... Strata rodzica, dziewictwa... Tego, kim możesz być... Twojej niewinności... Te straty być może, to nasze pierwsze kroki w dorosłość.
Życie staje się bardziej skomplikowane, ale również wypełnia się obietnicami i możliwością, że Twoje serce otworzy się na nowy początek...
Reposted fromnetju netju viapamparejra pamparejra
alisja
tak pan mówi czasem jak poeta.
bez sensu, ale ładnie
— z 'pożegnań' w. j. hasa

October 15 2013

alisja
Wszyscy wiemy, że potrafimy być lepsi.
— Największy cud świata
Reposted fromavooid avooid viazapachsiana zapachsiana
alisja
Mówią będzie dobrze, bo
to nie ich problem..
— so sad but true.
Reposted fromnoicoztego noicoztego viafearoflove fearoflove
alisja
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viafearoflove fearoflove
alisja
Mądrze ubrane kobiety są ciekawsze niż głupio rozebrane.
Reposted frompanopticon panopticon viawezsplyn wezsplyn
Mam już tyle noży w plecach, że mogłabym robić za jeża.
— (via uboga—psychicznie)
Reposted fromimmortal-a immortal-a viawezsplyn wezsplyn
0384 5f68 390
Reposted fromimmortal-a immortal-a viawezsplyn wezsplyn
alisja
Zapatrzony aż po rzęsy
zakochany jeszcze głębiej
— Zbigniew Herbert
Reposted frompesy pesy viaguerriera guerriera
alisja
6050 3d9d
Reposted fromursa-major ursa-major viakiks kiks

September 17 2013

alisja
Istnieje na świecie tylko jeden człowiek, którego naprawdę pokochasz, reszta to tylko zauroczenia i życiowe błędy.
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianataliana nataliana
alisja
spokój daje tylko ktoś obok,wiem to
— tmk aka piekielny
Reposted fromwaniliowacoca waniliowacoca vianataliana nataliana
alisja
8920 bacc 390
Reposted fromsweetchocolate sweetchocolate vianataliana nataliana
alisja
Prawdziwy mężczyzna szanuje kobietę.
— Hanna Bakuła, "Gala"
alisja
Jeśli chcesz mi coś zarzucić, zarzuć mi ręce na szyję.   
— Leopold Staff
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl